متفرقه

سپتامبر 13, 2022

راز و رمز نگهداری از تن پوش عروسکی (مسکات )

راز و رمز نگهداری از تن پوش عروسکی  (مسکات )    ( قسمت دوم ) اینکه چگونه از تن پوش های عروسکی( مسکات) نگهداری می کنید […]
آگوست 8, 2021
عروسک تنپوش ماکت بزرگ

عروسک نمایشی

تعریف: تئاتر بلک لایت چیست؟ تئاتر بلک لایت نوعی عروسک سازی است که در آن عروسک ها روی صحنه ای روشن می شوند که فقط با […]